ปาฏิหาริย์ หลวงพ่อจงก่อนมรณภาพ ลูกศิษย์ทุกคนต่างเห็นดวงไฟใหญ่ลอยออกจากร่างพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อย่างน่าอัศจรรย์

เรื่องราวครั้งนี้หลวงพ่อมี (ลูกศิษย์หลวงพ่อจง) เล่าเหตุ […]

Continue Reading

พระสยามเทวาธิราช มาขอพบท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ครั้นในเหตุการณ์ครั้งสJครามโลกครั้งที่ 2 ท่านพระอาจารย์ […]

Continue Reading